Eyes

Kot konzorcij, ki sodeluje v projektu EYES, katerega cilj je opolnomočiti mlade pri ukrepanju na področju podnebnih sprememb, z veseljem sporočamo, da Evropski teden trajnostne energije (EUSEW) vabi mlade strokovnjake, stare od 18 do 34 let, da se prijavijo za ambasadorstvo mlade energije.

Ta priložnost mladim posameznikom omogoča, da s sodelovanjem v razpravah, interaktivnih sejah in delavnicah med konferenco v Bruslju od 11. do 13. junija 2024 sodelujejo pri oblikovanju pogovora o energetski prihodnosti EU. Pobuda krije potne stroške in stroške nastanitve ter ambasadorjem zagotavlja platformo, na kateri lahko prispevajo svoje poglede na čisto energijo in blažitev podnebnih sprememb tudi po konferenci. Prijave se zaključijo 3. marca 2024. Za več podrobnosti in prijavo obiščite uradno spletno stran EUSEW.

Evropska unija z uvedbo programa Mladi energetski ambasadorji dokazuje svojo zavezanost vključevanju mladih v reševanje podnebnih sprememb.

To je nazoren primer, kako EU ceni spoznanja in energijo mlajše generacije pri spodbujanju agende za podnebne ukrepe. Ta program mladim ne ponuja le edinstvene priložnosti, da neposredno sodelujejo pri oblikovanju energetskega prostora, temveč tudi poudarja ključno vlogo, ki jo imajo pri spodbujanju trajnostnih rešitev.

Evropski teden trajnostne energije (EUSEW) je vodilni dogodek Evropske unije, posvečen obnovljivim virom energije in učinkoviti rabi energije, ki pooseblja zavezanost EU k vključevanju mladih v dialog o podnebnih spremembah. EUSEW 2024 obljublja, da se bodo srečali voditelji, oblikovalci politik, predstavniki industrije in aktivisti, združeni pod geslom "Neto ničelna konkurenčnost je gonilo energetskega prehoda EU".

EUSEW ponuja raznolik program, vključno s politično konferenco na visoki ravni, prestižnimi nagradami EUSEW, možnostmi mreženja na sejmu energije in petim evropskim energetskim dnevom mladih. Ta dan je posebej zasnovan tako, da opolnomoči mlade posameznike, stare od 18 do 34 let, in jim omogoči, da izrazijo svojo vizijo energetske prihodnosti Evrope. S to pobudo mladi ne le stopijo v ospredje pogovorov o trajnostni energiji, ampak tudi dokazujejo, da EU ceni njihov prispevek k boju proti podnebnim spremembam.

Poleg glavnih dogodkov v Bruslju EUSEW širi svoj doseg po vsem svetu z Dnevi trajnostne energije, ki jih od aprila do junija organizirajo različni javni in zasebni subjekti. Namen teh dogodkov je vključiti lokalne skupnosti in zainteresirane strani v prehod na čisto energijo ter predstaviti celovit pristop EU k spodbujanju trajnostnih energetskih praks.

Kot največji tovrstni dogodek v Evropi se je EUSEW razvil v osrednjo platformo za spodbujanje prehoda na čisto energijo. Poudarja celovito strategijo EU za povečanje energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov, pa tudi za vključevanje mlajše generacije v oblikovanje trajnostne in energetsko učinkovite prihodnosti.

Za mlade aktiviste, ki želijo prispevati k boju proti podnebnim spremembam, sta EUSEW in priložnost, da postanejo mladi ambasadorji energije, edinstvena priložnost, da prispevajo k oblikovanju evropskega energetskega prostora. To je poziv mladim k ukrepanju, da sodelujejo, inovirajo in vodijo spremembe v smeri trajnostne energetske prihodnosti.