Spoznajte partnerje, odgovorne za ta projekt.

Projects For Europe

Organizacija ASBL je bila ustanovljena 1. februarja 2020 v Bruslju. Namen in cilji so:

Ustvariti pobude, katerih namen je spodbujati razvoj pojma "Evropejec" v različnih kulturah
Združenje med drugim predlaga, da se prispeva k oblikovanju evropske identitete in kulture pri mladih
Združenje "PROJECTS FOR EUROPE", si skupaj s svojimi organizacijami, prizadeva za promocijo in povečanje evropskih umetniških in kulturnih virov, zlasti z osredotočenostjo na mlade in nastajajoče umetnike, s širjenjem novic, izvajanjem raziskov in poglobitvijo v področje sekundarne umetniške dediščine, ki je zapuščena ali premalo upoštevana s strani institucij

S-nodi

Comitato Promotore S-nodi je bil ustanovljen leta 2013 v Torinu na pobudo Caritas Italiana v okviru nacionalnega programa "Sistemski ukrepi proti revščini". Je nevladna organizacija, ki deluje kot lokalna razvojna agencija. Njen cilj je boj proti neenakostim in socialni izključenosti s strategijami socialne ekonomije in vključevanja skupnosti, katerih namen je vzpostaviti teritorialne sisteme soodgovornosti med državljani, javnimi in zasebnimi organizacijami, da bi lokalne skupnosti z inovativnimi projekti, politikami in orodji, kot so socialna podjetja, učinkovito poskrbele za ranljive ljudi.

S-nodi deluje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni z izvajanjem akcijsko-raziskovalnih projektov, mrež med socialnimi inovatorji in vplivnimi vlagatelji, dejavnosti krepitve zmogljivosti za oblikovalce politik, strokovnjake, podjetnike in državljane na področju sooblikovanja in soustvarjanja (pristop več deležnikov) inovativnih ukrepov, ki spodbujajo socialno vključenost, ter z dejavnim vključevanjem ranljivih državljanov.

Miitr

Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja (MIITR) je zasebna nevladna organizacija, ustanovljena leta 2017 v Mariboru. Njegova glavna dejavnost so raziskave in razvoj na področju trajnosti, ki zajemajo okoljsko, ekonomsko, družbeno in v zadnjem času tudi pametno in digitalno razsežnost, zlasti pri obravnavi inovativnih oblik učenja.

Osebje MIITR ima visoko strokovno znanje, kompetence in strokovnost na področju ekonomskih, okoljskih, družbenih in računalniških ved ter vodenja projektov, promocije in razširjanja (npr. 2 osebi z doktoratom, 1 z magisterijem, 3 z diplomo).